Servers

Monitoring van servers strekt zicht uit van fysieke server tot virtuele servers. vaak worden deze uitgelezen met SNMP (de zogeheten host resouce MIB). Aanvullende server monitoring is mogelijk door gebruik te maken van agents en WMI