Storage

Storage is sinds lange tijd een belangrijk onderdeel van een IT infrastructuur. Hier zitten grote uitdagingen in die direct gerelateerd zijn aan complexiteit, kosten en migratie. Hier voert Abraxax een aantal producten om goedkopere (enterprise) storage in te zetten en te ontsnappen uit een vendor "lock in". U kunt alleen maar twee storage units van één vendor gebruiken of als u wilt migreren, migreert u dan naar een grotere unit van dezelfde vendor?

Deze week (week van 24 november) enkele producten die enterprise store en storage migratie eenvoudiger en betaalbaar maken